Com a escola verda les línies d’actuació marcades són les següents:

1. Cada cosa al seu lloc

Mantenir el càrrec d’agent verd dins de cada aula i definir més les seves accions.

2. Bones pràctiques ambientals

Compartir el nou document de consells ecològics amb els alumnes a principi de curs i deixar-lo penjat a les aules.

3. Coneixem l’entorn

Revisar la planificació de sortides anuals afegint una mirada didàctica.

4. Cartells al pati

Revisar i renovar els cartells del pati del curs passat.

5. Ampliar graella d’activitats per nivells.

Assignar a cada grup una activitat (tasca dins de l’escola o taller/visita) específica relacionada amb l’educació per la sostenibilitat.