Comissió Festes

  • Organitza les festes de l’escola i vetlla per la participació activa de les famílies.
  • Promou la participació en esdeveniments del poble.
  • Promociona la Banda del Calderí.