Carta de compromís educatiu

En el moment de formalitzar la matrícula es lliura a les famílies la carta de compromís educatiu, la qual té com a finalitat potenciar la comunicació, la participació, la implicació, el compromís i la corresponsabilitat entre l’escola i les famílies.

Carta de compromís educatiu