Comissió Biblioteca

  • Organitza els llibres (folrar i classificar, gestionar donacions…)
  • Dinamitza l’espai amb diferents activitats (projecte Lecxit, hora del conte)
  • Grup de venda de llibres: organitza la venda de llibres de text de l’escola.
  • Col.labora amb l’organització de la festa de Sant Jordi.