SORTIDA AQUALATA MEDIEVAL

Els alumnes de 6è hem fet una ruta guiada per “l’Aqualata Medieval”.

La primera referència al topònim Aqualata és documentada l’any 978. El primer testimoni documental fidedigne sobre l’existència d’un hàbitat fix data de l’any 1003, i es refereix a una capella o esglesiola dedicada a Santa Maria. La simple existència d’aquest lloc de culte permet de suposar un poblament anterior, format segurament per masies disperses, els habitants de les quals haurien estat atrets per la fertilitat del lloc. Al costat de l’esglesiola hi hagué una rudimentària fortificació que devia acomplir la doble funció de protegir els primers pobladors de les incursions sarraïnes i de mantenir un cert control sobre l’estratègic nus de comunicacions. El primer escut conegut d’Igualada reflectia precisament aquesta situació de condomini, amb la representació del bàcul abacial de Sant Cugat i les barres catalanes de la casa comtal de Barcelona.

Hem après moltes coses interessants de la nostra ciutat!