Guia de la biblioteca

La nostra Biblioteca Escolar és un espai tranquil on podem consultar i ampliar les feines i els treballs de classe. Un lloc per gaudir i disfrutar d’estones de tot tipus de lectures, de forma relaxada amb els companys.

Fem activitats com: cinema, exposicions, teatre, treball de làmines, recitals de poemes… Un servei de préstec per poder disposar dels llibres o contes que més m’agraden a la intimitat de casa meva.

Un lloc per aprendre tècniques de treball individual i de grup, i cercar informació. Un temps per a gaudir d’estones d’esbarjo on m’expliquen els contes que més m’agraden. Totes aquestes activitats les trobareu aquí i als cartells d’anuncis de l’escola.

Normes:

Farem SILENCI i mantindrem l’ORDRE

Tractarem bé els llibres de consulta i d’imaginació.

Respectarem  els terminis de préstec i els retornarem a la capsa corresponent.

.Es convidarà a marxar  de la biblioteca a totes les persones que incompleixin les normes.

L’horari de lectura, consulta  de llibres és: tots els dies de 10:30 a 11 h. i de 17 a 18 h.

El préstec  és pels alumnes de Primària en horari de 10:30 h. a 11 h.  i es retornaran als quinze dies.

A l’hora d’esbarjo, NO hi pot haver alumnes castigats a la Biblioteca.

Es pot fer ús de la Biblioteca per llegir, consultar  i realitzar els treballs o deures.

Els llibres s’han de mantenir nets, no es pot menjar ni beure.

Els llibres utilitzats, es deixaran als carros corresponents.

L’escola no es fa responsable de la vigilància dels alumnes que entrin a la Biblioteca en horari extraescolar.