ENGLISH

Welcome everybody to our new English and Science blog!

Here you can find activities, games, videos, songs and all kind of material to improve and support your English.

We hope you enjoy it!

YOUR ENGLISH TEACHERS

Benvinguts al nostre nou blog d’Anglès i Science!

Aquí hi podreu trobar activitats, jocs, vídeos, cançons i tota mena de material per millorar i complementar la llengua anglesa.

Desitgem que en gaudiu!

ELS MESTRES D’ANGLÈS