Altres Projectes

A continuació us presentem els enllaços d’alguns dels projectes que caracteritzen més la nostra escola:

  • PROJECTE DE REUTILITZACIÓ I SOCIALITZACIÓ DE LLIBRES DE TEXT:”Cuida’m i passa’m”

Aquest projecte el realitzem conjuntament amb l’AFA i l’Ajuntament d’Igualada. En aquest projecte hi ha inclosos un conjunt de llibres de lectura i consulta, i d’equipament digital. Són llibres i equipament que van passant d’un alumne/a a un altre/a.

Aquest projecte és una filosofia d’escola on estem tots implicats, i el seu objectiu és la reutilització i l’abaratiment de les aportacions familiars a l’escola. Al mateix temps, hi ha la conscienciació de l’alumnat per cuidar molt el material i no malmetre’l.

PROJECTE CUIDA’M I PASSA’M 2018-19.doc

  • PROJECTE D’ANGLÈS: 

Aquest curs 2021-2022 ens hem embarcat al programa d’innovació pedagògica, Greneració Plurilingüe (GEP). La finalitat d’aquest programa és millorar la competència en llengües estrangeres de l’alumnat. Pretenem donar impuls a accions innovadores en l’àmbit de l’organització curricular i en l’àmbit metodològic del seu esneyament, així com, incrementar el temps d’exposició a l’alumnat a l’anglès.

També es vol promoure un aprenentatge actiu i significatiu per part de l’alumnat, basat en el treball cooperatiu i per projectes que integren les TIC, en una avaluació orientada a l’aprenentatge, i en l’adquisició d’estratègies per a un aprenentatge autònom.

El programa dura tres anys i tot just estem al començament. Durant aquest temps les docents implicades rebrem formació sobre enfocaments CLIL (Content and Language Integrated Learning). L’equip directiu, a la vegada, rebrà orientacions per a implementar el programa al centre.

  • PROJECTE SOSTENIBILITAT

En aquest projecte es vol aconseguir un canvi de comportament dels usuaris per reduir el consum energètic (electricitat i calefacció).

Cal anar conscienciant de tancar llums, portes i estalviar aigua per ajudar a ser una escola més sostenible.

Ja fa dos anys que participem al projecte“APILO” que consisteix en recollir el màxim de piles possible per part de tota la comunitat educativa.

  • PROJECTE DE MÚSICA: “Sona – Escola”

Projecte realitzat conjuntament amb l’Escola de Música.

Un mestre de l’Escola de música imparteix mitja hora setmanal classes de guitarra als alumnes de 5è i 6è.

  • PLA CATALÀ DE L’ESPORT

Formem part del Pla Català de l’Esport escolar per posar a l’abast de tots els alumnes, la pràctica d’activitats físiques i esportives i incrementar-ne la seva participació en horari no lectiu.
Creiem en el potencial educatiu de l’esport, fomentem la participació per damunt de la competitivitat, potenciem la seva funció integradora i de cohesió social,així com la tolerància, el respecte, l’esforç, el treball en equip i l’adquisició d’hàbits saludables.