Projecte educatiu de centre

En aquest document podeu fer-vos una idea dels valors i de la nostra visió del centre en un futur immediat.

Document: PEC 2018.docx