Projecte educatiu de centre

En aquest document podeu fer-vos una idea dels valors i de la nostra visió del centre en un futur immediat.

Document: PEC

PLANTEJAMENT INSTITUCIONAL: missió, valors, visió

MISSIÓ

 • Som una escola pública de Primària, catalana, en fase de permanent canvi.
 • Som una escola democràtica i participativa: vinculada a l’entorn social, natural i cultural i oberta a la comunitat educativa.
 • La nostra escola pretén admetre diversitat de ritmes i capacitats intel.lectuals i formar nens i nenes amb unes competències que els permetin un bon desenvolupament personal, social i que els ajudin a integrar-se a una societat multicultural i dinàmica.
 • Pluralista: perquè fomenta l’educació integral potenciant l’autoestima, responsabilitat, autonomia, tolerància, cooperació, respecte i participació vers les ideologies personals.

VALORS

 • Cultura de llibertat d’expressió, raonament i esperit crític.
 • Compromís amb la cultura i llengua catalana: integració dels nouvinguts.
 • Educació per la convivència i cohesió social: cultura de la pau, solidaritat, diàleg, i respecte als drets individuals i col.lectius.
 • Equitat: que cada alumne/a sigui atès segons les seves necessitats i capacitats potenciant estratègies de treball en equip de manera col.laborativa, tant amb l’alumnat com amb el professorat.
 • Coeducació: igualtat sense cap tipus de condicionament de caire sexista, classista, racial o ètnic, ni religiós.
 • Respecte per l’entorn natural i cultural: lligam de l’escola amb la ciutat, comarca… que el medi entri dins el treball escolar.
 • Formació humana i intel.lectual dels nens i nenes tot educant i portant a terme un ensenyament que faciliti instruments d’anàlisi científica, fomenti la capacitat d’observació i crítica envers les persones i coses.
 • Desenvolupament de la salut física, desvetllant l’entusiasme per l’esport.
 • Esforç, gust per la feina ben feta i formació contínua.

VISIÓ

 • Volem ser un centre que fomenti el lideratge distribuït: aprofitar les competències d’un equip de mestres per compartir una missió. Un equip de mestres il.lusionats i formats professionalment per portar a terme el nostre projecte educatiu.
 • Volem ser una escola que fomenti la convivència entre tota la comunitat educativa: alumnes, pares, mestres, PAS… puguin expressar les seves opinions i col.laborin en les activitats del centre.
 • Ser una escola que centri els processos ensenyament-aprenentatge en les competències amb la finalitat de generar expectatives d’èxit a tot l’alumnat.
 • Volem arribar a unificar criteris metodològics, didàctics i d’avaluació en la majoria d’àrees de tota l’escola.
 • Ser un centre amb una molt bona competència en llengua anglesa impartint alguna àrea en anglès i fomentant els grups reduïts per millorar la llengua oral, comptant amb més recursos humans.
 • Volem ser una escola amb les tecnologies de la informació a l’abast de tothom dins l’aula, com a eina d’ús quotidià en els diferents aprenentatges.
 • Volem ser un centre que vetlli per la llengua catalana i aconsegueixi millores en la integració de l’alumnat nouvingut al centre.
 • Volem ser un centre integrat i obert a l’entorn, un referent de cohesió amb el municipi, barri… participant i realitzant activitats i fent divulgació a nivell de ciutat del treball que es fa a l’escola.
 • Volem ser un centre que vagi innovant en el temps. Compromís educatiu, lluitant per la consolidació dels projectes realitzats i futurs.