Documents de centre

En aquesta secció podem veure els diferents documents de centre:

  • Projecte educatiu de centre
  • Projecte lingüístic
  • Normes d’organització i funcionament del centre
  • Carta de compromís
  • Informació inici de curs 1018-19
  • Altres projectes