L’escola

MISSIÓ

● Som una escola pública d’Educació Infantil i Primària, catalana, en fase de permanent canvi.

● Som una escola democràtica i participativa: vinculada a l’entorn social, natural i cultural i oberta a la comunitat educativa.

● La nostra escola pretén atendre diversitat de ritmes i capacitats intel·lectuals i formar nens i nenes amb unes competències que els permetin un bon desenvolupament personal, social i que els ajudin a integrar-se a una societat multicultural i dinàmica, fomentant la inclusivitat.

● Pluralista: perquè fomenta l’educació integral potenciant l’autoestima, responsabilitat, autonomia, tolerància, cooperació, respecte, participació i acceptació de les ideologies personals.

VALORS

● Cultura de llibertat d’expressió, raonament i esperit crític.

● Compromís amb la cultura i llengua catalana: integració i no exclusió dels nouvinguts.

● Educació per la convivència i cohesió social: cultura de la pau, solidaritat, responsabilitat, diàleg, tolerància i respecte als drets individuals i col.lectius.

● Equitat: que cada alumne/a sigui atès segons les seves necessitats i on el nivell d’exigència sigui adequat a les capacitats potenciant estratègies de treball en cooperatiu, de manera col·laborativa tant amb l’alumnat com amb el professorat.

● Coeducació: igualtat sense cap tipus de condicionament de caire sexista, classista, racial o ètnic, ni religiós.

● Respecte i relació per l’entorn natural, social i cultural: lligam de l’escola amb la ciutat, comarca… que el medi entri dins el treball escolar.

● Formació humana i intel·lectual dels nens i nenes tot educant i portant a terme un ensenyament que faciliti instruments d’anàlisi científica, fomenti la capacitat d’observació i crítica envers les persones i coses.

● Desenvolupament de la salut física i emocional, desvetllant l’entusiasme per l’esport.

● Esforç, gust per la feina ben feta i formació contínua

VISIÓ

● Volem ser un centre que fomenti el lideratge distribuit: aprofitar les competències d’un equip de mestres per compartir una missió. Un equip de mestres il·lusionats i formats professionalment per portar a terme el nostre projecte educatiu.

● Volem ser una escola que fomenti la convivència entre tota la comunitat educativa: alumnes, pares, mestres, PAS, personal de neteja… puguin expressar les opinions i col.laborin en les activitats del centre.

● Volem ser una escola que centri els processos ensenyament-aprenentatge sobre les competències amb la finalitat de generar expectatives d’èxit a tot l’alumnat.

● Volem arribar a unificar criteris metodològics, didàctics i d’avaluació en la majoria d’àrees de tota l’escola.

● Ser un centre amb una molt bona competència en llengua anglesa impartint alguna àrea amb anglès i fomentant els grups reduïts per millorar la llengua oral, comptant amb més recursos humans.

● Volem ser una escola amb les tecnologies de la informació a l’abast de tothom dins l’aula, com a eina d’ús quotidià en els diferents aprenentatges.

● Volem ser un centre que vetlli per la llengua catalana i aconsegueixi millores en la integració de l’alumnat nouvingut al centre.