Calendari del curs

CALENDARI ESCOLAR 2021-2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’horari lectiu del centre és de 9 a 12h i de 15h a 17h per a tots els alumnes del centre. El dia 21 de desembre de 2010 i a partir del 14 de juny de 2021 es realitza horari compactat de 9 a 13h. (Els alumnes que utilitzen el servei de menjador surten a les 15:00h.)

Per als alumnes que inicien l’escolarització a P3 s’organitza un breu període d’adaptació que suposa una certa modificació dels horaris dels tres primers dies de classe, i que es fa saber a les famílies en les reunions prèvies corresponents.