Projecte lingüísitc

El projecte lingüístic és el document que recull els aspectes relatius a l’ensenyament i a l’ús de les llengües que portem a terme en el nostre centre educatiu.

PROJECTE LIC