U.D.I. VINCENT VAN GOGH

En aquesta unitat el títol respon a l’artista establert a la classe de segon: Vicent Van Gogh. L’ UDI forma part del projecte de centre “Els artistes”, mitjançant el qual l’escola vol despertar el gust per l’art, la creativitat i el respecte per les creacions artístiques, a més de promoure l’interès per visitar museus i exposicions i ser capaços de gaudir-ne. En aquest cas a partir del coneixement del pintor Van Gogh i la seva obra.

Es vol plasmar una creació artística en la vidriera de la porta d’entrada a la classe. Aquesta ha d’estar inspirada en la vida i obra de Vicent Van Gogh. També es proposa la decoració de les finestres amb motius que hi tinguin relació.
Per tot això caldrà conèixer la seva biografia i aprendre a reconèixer les característiques de l’obra i donar-les-hi valor, per després fer un disseny, realitzar-lo i exposar-lo.

CRITERIS D’AVALUACIÓ
Quan acabi l’UDI l’alumnat ha de ser capaç de:

ÀMBIT LINGÜÍSTIC
Comprendre de textos orals: explicacions, lectures, audio-visuals
Pronunciar correctament i utilitzar un to de veu i gest adequats al parlar.
Entendre els textos escrits i audiovisuals quan busqui informació.
– Argumentar les idees.
Llegir silenciosament i/o en veu alta.
Planificar, escriure i revisar el que escriu.
– Fer una bona presentació dels textos escrits.
Separar correctament les paraules.
– Utilitzar les normes ortogràfiques més senzilles i d’ús més freqüent.
Escriure paraules d’ús habitual i les relacionades amb VaN Gogh.
– Escriure de manera ordenada les paraules d’una frase.
– Conèixer el sentit literal i el sentit figurat dels mots i les expressions: frases fetes que es treballaran.
– Produir textos escrits senzills: títols d’obres d’art, tant en llengua catalana com castellana.

ÀMBIT MATEMÀTIC
– Dibuixar amb proporcions aproximades el disseny de la porta.

ÀMBIT DE MEDI
– Conèixer els entorns més rellevants on va passar la seva vida l’autor i poder establir una relació amb les seves pintures.

ÀMBIT ARTÍSTIC
– Mostrar interès i curiositat per descobrir, gaudir i participar quan se li ofereixen reproduccions d’obres de Van Gogh.
Apreciar les habilitats i la imaginació dels creadors.
– Reconèixer algunes obres i el seu títol.
Expressar parlant, escrivint o dibuixant les idees i emocions que sent al veure una obra.
Produir obres plàstiques amb diverses tècniques i procediments a partir de la percepció sensorial, les experiències, la realitat, les idees i les emocions.
– Mostrar creativitat i imaginació en l’expressió i comunicació artística.
Fer una composició individual i col·lectiva amb imatges i objectes a partir de materials.
Ser ordenat i tenir cura dels materials: pintura, pinzells….
Sentir-se satisfet per l’experiència artística.

ÀMBIT VALORS
– Expressar la opinió personal i argumentar-la.
Participar de forma adequada en les converses col·lectives, respectant les normes d’interacció oral i mostrar interès i respecte quan parlen els altres.
Valorar i respectar les produccions d’un mateix i dels altres.
Ser responsable en la manipulació de les fotografies de les obres d’art i en utilització de material que hi a l’aula sobre l’artista..

COMPETÈNCIA D’APRENDRE A APRENDRE
– Col·laborar i implicar-se en la realització de les tasques del treball tant individual com en grup.
– Seguir el propi pla de treball.
– Interessar-se per buscar informació i voler saber coses noves.
– Identificar els elements afavoridors i disruptors que dificulten l’aprenentatge.
Identificar els propis coneixements i habilitats respecte a un objectiu a aconseguir.
Identificar el que ha de saber o saber fer per adquirir l’objectiu proposat.
– Ser capaç d’autoavaluar-se.
Organitzar-se el propi entorn d’aprenentatge: espai, material…
Escoltar activament i amb respecte les idees, criteris, propostes i dubtes dels altres.

COMPETÈNCIA D’AUTONOMIA I INICIATIVA PERSONAL
– Dur a terme amb constància les tasques planificades.
Fer aportacions al grup.
– Assumir tasques amb bona predisposició.
– Ser capaç de superar les dificultats o errors.

 

ARTISTA

Poseu-li cara a Vincent Van Gogh amb dues de les fotografies que es conserven de l’artista i dos dels vint-i-set autoretrats que va pintar.

LES TRES BESSONES I VAN GOGH

OBRES

                  

“LA NIT ESTELADA”  en moviment                                               OBRES  de Vincent Van Gogh

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *

XHTML: Trieu una d'aquestes etiquetes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>