Transport Escolar

L’escola ofereix el servei de transport escolar des dels barris de Mas d’en Gall, Can Rial, Can Vinyals i la Colònia Sedó.

Horaris i parades

Els horaris i parades de cadascuna de les rutes són els següents:

Ruta Mas d’en Gall – Can Rial

Parades  Matí Tarda
Can Fosalba, 40
(Mas d’en Gall)
 08:10  16:53
Carolina, 34 (Mas d’en Gall)  08:26  16:55
 Hortènsia, 19 Mas d’en Gall 08:29 16:59
Gerani/BegoniaMas d’en Gall  08:32 17:02
  Carles Buigas, 10 Can Rial 08:35 17:05
     Pau Claris, 43 (Can Rial) 08:37  17:08
Rafael Casanova, 17 Can Rial  08:40  17:11
  Roger Llúria,4 (Can Rial)  08:42  17:27
    Escola Les Roques Blaves 08:50   16:35

 

Ruta Can Vinyals – Colònia Sedó

Parades Horari matí Hora tarda
Can Vinyals 08:25  17:20
Colònia Sedó 08:30  17:05
 Escola Les Roques Blaves 08:40  16:50

 

Tarifes

Les tarifes per poder fer ús del transport escolar corresponen a una taxa municipal en funció del nombre de germans que fan ús del servei, la qual pot  variar cada any. A mode d’exemple, les tarifes per al present curs són les següents:

– 1 usuari: 26’55 euros/mes

– 2 germans: 44’25 euros/mes

– 3 germans: 53’10 euros/mes

– 4 germans: 57’53 euros/mes

– 5 germans: 59’65 euros/mes