L’escola Les Roques Blaves, en consonància amb la filosofia plurilingüe del sistema educatiu català, n’és conscient de la importància que té per al futur del nostre alumnat el fet d’aprendre una llengua estrangera. En aquest sentit l’escola proporciona un context real de comunicació, on es donen les condicions necessàries per a l’assoliment de les competències bàsiques que defineix el Departament d’Educació.

Donem una importància fonamental a la comunicació oral, que comprèn la comprensió, l’expressió i la interacció oral. Entendre i comunicar-se en anglès és el nostre principal objectiu. La resta de habilitats, comprensió lectora i expressió escrita, necessiten necessàriament de la comunicació oral perquè es puguin assolir de forma eficaç.

Reading in Pairs at home

Compartim amb tots vosaltres aquesta nova sessió de “Reading in Pairs” portada a terme durant l’estat de confinament a casa.
Ens ha fet molta il·lusió veure l’aportació inestimable que fan les famílies des de casa amb l’objectiu comú d’avançar cap a l’assoliment de les competències bàsiques… Llegeix més»