Programa de reutilització de llibres

La finalitat del Programa cooperatiu per al foment de la reutilització de llibres de text i material didàctic complementari del Departament d’Ensenyament és facilitar, de manera cooperativa i mitjançant el sistema de préstec, llibres de text i material didàctic complementari.

L’escola Les Roques Blaves aplica el projecte de reutilització dels llibres de text i material didàctic en col·laboració amb l’AMPA. Els llibres de text o de consulta, diccionaris, atles i  llibres de lectura formen part del fons de material del Programa de reutilització. Són propietat de l’escola, les famílies abonen una quota anual de lloguer  i tota la comunitat escolar vetlla per la seva conservació i reposició, si s’escau.

Des de l’àmbit de l’educació en valors, és important poder transmetre a l’alumnat actituds positives i valors fonamentals, com ara són la conservació responsable dels llibres i del material, la cooperació, la solidaritat, el respecte al bé comú i la capacitat de saber compartir els recursos disponibles.

Altres finalitats:

  • Reduir la despesa  en concepte de llibres de text i material didàctic.
  • Fomentar en l’alumnat el valor de la responsabilitat i la cura del material complementari, promovent la cultura del reciclatge i la reultilització dels recursos.
  • Educar als alumnes des de la pràctica en el consum racional i sostenible.
  • Fomentar la cooperació entre l’alumnat, les famílies i el professorat.
  • Promoure projectes educatius de centre compartits i gestionats per la comunitat educativa.
  • Millorar quantitativament i qualitativa els recursos didàctics disponibles als centres educatius.

 

LLIBRES i MATERIALS COMPLEMENTARIS INCLOSOS EN EL PROGRAMA DE
REUTILITZACIÓ PER AL CURS 2015-16

P-3

Dossier de materials elaborat pels mestres
Quadern Grafilletres 1. Ed. Cruïlla
Material imprès i manipulatiu per treballar el grafisme
Material elaborat pels mestres per treballar projectes
La llibreta viatgera

P-4

Dossier de materials elaborat pels mestres
Quadernet Grafilletres 2. Ed. Cruïlla
Material imprès i manipulatiu per treballar el grafisme
Material elaborat pels mestres per treballar projectes
Materials i quaderns de matemàtiques elaborats pels mestres
Reposició de la llibreta viatgera

P-5
Dossier de materials elaborat pels mestres
Quadernet Grafilletres 2. Ed. Cruïlla
Material imprès i manipulatiu per treballar el grafisme
Material elaborat pels mestres per treballar projectes
Materials i quaderns de matemàtiques elaborats pels mestres
Reposició de la llibreta viatgera

1r

El secret de la Cristina. Ed. Del Pirata. Col. Lletra Màgica (llibre de lectura)
Les quatre estacions Ed. La Galera. Col. Sineretes (llibre de lectura)
Col•lecció de lectura “Petits Mons”. Ed. Baula
Col•lecció de lectura “Gegant”. Ed. Salvatella
El carter joliu o unes cartes especials. Ed. Destino
Material i quaderns de matemàtiques elaborats pels mestres
Bugs world 1 (Pupil’s book) Ed. Macmillan
Reposició de la llibreta viatgera

2n

Tonet i la bruixa que no sabia riure. Arola Editors (llibre de lectura)
Un gigante en el bolsillo. Ed. Bruño (llibre de lectura)
Col•lecció de lectura Editorial La Galera
Col•lecció de lectura “Sopa de llibres”. Ed. Barcanova
Pèbili. Ed. Eumo
Bugs world 2 (Pupil’s Book) Ed. Macmillan
Reposició de la llibreta viatgera

3r

L’amiga més amiga de la formiga piga. Ed. Cruïlla (llibre de lectura)
Don caracol detective. Ed. Bruño (llibre de lectura)
Llibre de lectures. Lectobook groc. Ed. La Galera
Kio i Gus. Ed. Eumo
Diccionari escolar de la llengua catalana. Ed. Barcanova
Atles de Geografia de Catalunya-Espanya-Europa-El món. Ed. Barcanova
Llengua catalana. Cicle Mitjà 1. Ed. Castellnou
Lengua castellana. Cicle Mitjà 1. Ed. Castellnou
Matemàtiques Xifres 3. Ed. V. Vives
Nou Matemàtiques. Cicle Mitjà. Ed. Castellnou
Projecte Tram 2.0. Cicle Mitjà. Ed. La Galera
Tiger 3 (Pupil’s Book) Ed. Macmillan
Agenda escolar 2015-2016

4t

El rei Tunix. Ed. Cruïlla (llibre de lectura)
La ronda de cada dia. Ed Edebé (llibre de lectura)
Marcelo Crecepelos. Ed. Bruño (llibre de lectura)
Kio i Gus. Ed. Eumo
Llibre de lectures. Lectobook verd. Ed. La Galera
Material de Castellà elaborat pels mestres
Quaderns d’ortografia. Ed. Boira
Diccionari Primària de la Llengua Castellana VOX. Ed. Anaya
Diccionari Llengua Catalana. Ed. Barcanova
Atles de Geografia de Catalunya-Espanya-Europa-El món. Ed. Barcanova
Llengua catalana. Cicle Mitjà 2. Ed. Barcanova
Lengua Castellana 4 CM. Ed. Castellnou
Matemàtiques Polar 4rt. Cicle Mitjà. Ed. Teide
Matemàtiques Xifres 4. Ed. V. Vives
Nou Matemàtiques. Cicle Mitjà.Ed. Castellnou
Projecte Tram 2.0. Cicle Mitjà.Ed. La Galera
Tiger 4 (Pupil’s book and digital book) Ed. Macmillan
Tiger 4 (Activity book) Ed. Macmillan
Agenda escolar 2015-2016

Una troballa sorprenent. Col. Grumets. Ed. La Galera (llibre de lectura)
El germà gran. Ed. la Galera (llibre de lectura)
Las tres piedras y otros cuentos. Ed. Bruño (llibre de lectura)
Diccionario escolar de la Lengua Española. Ed. Santillana
Diccionari escolar de la Llengua Catalana. Ed. Santillana
Oxford Pocket català-anglès; anglès-català. Ed. Oxford University Press
Atles de Geografia de Catalunya-Espanya-Europa-El món. Ed. Barcanova
Pimi. Ed. Eumo
Lengua castellana 5º. Leer y escribir. Projecte 3/16 Ed. Cruïlla
Llengua Catalana. Cicle Superior 5è. Ed. Barcanova
Llengua Catalana. Llegir 5è. Ed. Cruïlla
Llengua Catalana. Escriure 5è. Ed. Cruïlla
Destreses bàsiques. Càlcul i resolució de problemes. Cicle Superior. Ed. Cruïlla
Matemàtiques 5è (Món de colors). Ed. V. Vives
Matemàtiques projecte Tornassol CS-5è. Ed. Teide
Tiger 5 (Pupils book and Digital book) Ed. Macmillan
Tiger 5 (Activity book) Ed. Macmillan
Agenda escolar curs 2015-2016

Les catifes de l’Iqbal. Ed. Cruïlla (llibre de lectura)
Crispetes per a la Norma Schweizer. Ed., Cruïlla (llibre de lectura)
Olock Lolo. Ed. Bruño (llibre de lectura)
Diccionario de Primaria de la Lengua Castellana VOX. Ed. Anaya
Diccionari de Primària de la Llengua Catalana VOX. Ed. Anaya
Oxford Pocket català-anglès; anglès-català. Ed. Oxford University Press
Atles de Geografia de Catalunya-Espanya-Europa-El món. Ed. Barcanova
Pimi. Ed. Eumo
Lengua castellana 6º. Leer y escribir. Projecte 3/16 Ed. Cruïlla
Llengua Catalana. Cicle Superior 6è. Ed. Barcanova
Llengua Catalana. Llegir 6è. Ed. Cruïlla
Llengua Catalana. Escriure 6è. Ed. Cruïlla
Matemàtiques Projecte Tornassol CS_6è. Ed. Teide
Destreses bàsiques. Càlcul i resolució de problemes. Cicle Superior. Ed. Cruïlla
Matemàtiques 6è. Ed. V. Vives
Tiger 6 (Pupils book and Digital book) Ed. Macmillan
Tiger 6 (Activity book) Ed. Macmillan
Educació per la ciutadania. Projecte Tornasol. Ed. Teide
Agenda escolar curs 2015-2016