Història

Com va començar tot?

L’escola Les Roques Blaves neix amb el nom de CEIP Esparreguera el curs 2001-02 per la necessitat del municipi de cobrir places escolars, sobretot de P-,. Els inicis del centre cal ubicar-los en un espai provisional (antigament havia estat l’escola Montserrat) al carrer Hospital.

El primer curs hi ha matriculats quaranta-set alumnes repartits en un grup de P-3 i un altre que aglutina els nens de primer i segon de cicle inicial. De bon començament, l’equip de mestres, inicialment format per quatre docents, es posa a treballar de valent i amb il·lusió per a què l’escola funcioni amb la màxima normalitat i qualitat. Aquell mateix curs es crea l’Associació de Mares i Pares (AMPA) i, conjuntament, es defineix la línia educativa del centre.

Al llarg dels successius cursos l’escola va creixent. El curs 2004-05, després d’un procés participatiu, es decideix que el centre s’anomenarà Les Roques Blaves. Per escollir el nom de l’escola s’obre un procés on tots els membres de la comunitat educativa van poder fer les seves propostes i justificar-les. El Consell escolar del centre va sotmetre a votació les diferents alternatives. Finalment, l’opció escollida és un topònim de la nostra vila: les Roques Blaves.

El 2005-06 és el curs de les mudances i l’estrena del nou edifici situat al carrer dels Paraires; al setembre educació infantil ja inicia les classes a la nova escola, mentre que l’educació primària ho fa al gener. El recordem com un any dur, amb convivència d’obres, adequació d’espais, demandes de recursos, adaptació dels diferents serveis a les noves instal·lacions… però també com un temps d’il·lusió, empenta i esperança.

Tant el curs 2006-07 com el curs 2007-08 l’escola acull tres grups de P3.

Des d’aleshores, s’ha intentat mantenir un esperit innovador, gestionar els recursos humans, materials i funcionals de la manera més eficaç i eficient, utilitzar els mitjans tècnics més adients i moderns… amb la finalitat de proporcionar una educació de qualitat que doni resposta a les exigències de la societat actual.