Menjador escolar

MENÚ MENSUAL JUNY

 

 

Telèfon del servei de menjador: 635794979 (de 9 a 10h)

MONITORES DE MENJADOR

 COORDINADORA Rosa Lafrón
EDUCAC INFANTIL P3 A Conchi Peláez
P4 A Ana Hita
P4 B Ana Hita
P5 A Núria Caballé
 P5 B Conchi Morales
CICLE INICIAL 1r A i B Isabel Llanos
2n A i B Marisol Blanco
CICLE MITJÀ 3r A i B Silvia Tuset/Asun Amezcua
4rt A i B Carmen Martínez
CICLE SUPERIOR 5è A i B Éncar Sánchez
6è A i B Mary Carmona

Normes de funcionament del servei de menjador 

ALUMNES  FIXES: Es consideraran alumnes fixes aquells que utilitzin el servei al menys dos dies setmanals i sempre els mateixos dies fixes de la setmana tot l’any. El preu d’aquests usuaris serà de 6,10 euros per dia, sempre i quan siguin socis de l’AMPA. El preu del fix en cas contrari serà de 6,95 euros. Els rebuts es domiciliaran a principi de mes i seran variables segons els dies lectius que tingui. Si un mes té 20 dies de classe es cobrà la quantitat corresponent multiplicada per 20. Cal lliurar les dades de domiciliació bancària del 22 de setembre pel bon funcionament del servei. Els dies de setembre es cobraran a finals de setembre i els d’octubre a mitjans de mes.

 ALUMNES ESPORÀDICS: Compraran els tiquets que necessitin al despatx de l’AMPA de l’escola de 9 a 9h30’. El preu de cada tiquet és de 6’40 euros. Es prega que es porti la quntitat exacta o la més aproximada possible per facilitar el cobrament en efectiu.

DESCOMPTES:  Es descomptaran les baixes avisades abans de les 10 del matí a l’escola a través del telèfon 635794979 , a la monitora d’acollida, directament a la coordinadora del sevei que està de 9 a 10 en el despatx de l’AMPA o posant un missatge a la bústia. Els mestres tutors-es no són els responsables d’avisar al menjador d’una absència, es responsabilitat de la família. El descompte serà de 2 euros de matèria prima no consumida i s’aplicarà des d’el primer dia d’avís. La resta es pagarà per raons de manteniment del personal. Si una baixa es perlloga més de cinc dies, a partir del sisè dia es descomptarà la totalitat del preu del menú. El descompte pels alumnes becats pel Consell Comarcal serà de 1,11 euros. La devolució del dies d’absència es farà en el rebut del mes següent. La devolució del mes de juny es farà en metàl.lic el mateix mes o en el rebut de setembre del curs següent. El dies escolars en els que hi ha colònies programades no es cobraran. Dies de colònies descompte del total del preu.

AL·LÈRGIES: La cuina ha d’estar informada des d’el primer dia d’escola dels alumnes que pateixen una al.lèrgia alimentària. Aquesta informació ha de venir documentada amb un informe médic que especifiqui el tipus d’al.lèrgia, la llista d’aliments no tolerats, la reacció que li provoquen i un protocol d’actuació a seguir en cas d’ingesta accidental. Les famílies que ho desitgin podran parlar directament amb la cuinera del cas concret que els afecta.

DIETES PER INDISPOSICIÓ: Si es demana dieta a la cuina perque els nostres fills/es tenen diarrea, etc. aquest menú específic es farà durant tres dies consecutius per poder aconseguir una total recuperació de la indisposició, sempre i quan el primer dia que es demani no sigui divendres.

PÍCNICS: Els dies d’excursió es prepararan pícnics que consistiran en dos entrepans de pa amb tomàquet, un de pernil dolç i un altre de llonganissa o salami ( un de pa de motllo i un de pa de baguette a educació infantil ), una ampolla d’aigua i una peça de fruita. Les famílies que no vulguin el picnic han d’avisar a cuina i se’ls hi descomptarà la part corresponent a matèria prima.

MEDICAMENTS: El personal del sevei no pot administrar medicaments als nens/es de l’escola. Només si és totalment imprescindible se li donarà a l’hora de dinar sempre i quan es porti la recepta del metge especificant el nom del medicament, dosis, horari i dies de tractament acompanyant una autorització dels pares.

INFORMES DE MENJADOR I FULL DE COMUNICACIÓ A LES FAMÍLIES: Els nens/es de P3 tindran un informe diari durant tot el curs de com han menjat i de com han dormit que es possarà a dintre de la llibreta viatgera. Tota l’etapa d’educació infantil tindran dos informes complerts coincidint amb els informes que els hi dónen a l’escola. Els alumnes de primària tindran tres informes, un al desembre, un altre a l’abril i l’últim al juny. Tota informació diària que pugui considerar-se d’interès pels pares/mares de quelsevol curs es farà arribar a través dels fulls de comunicació,ex: si el seu fill/a s’ha trobat malament, si ha vomitat, si s’ha donat un cop…

COMUNICACIÓ AMB EL PERSONAL DEL SERVEI: Tothom que ho desitgi podrà parlar directament amb el monitor/a del seu fill, amb la cuinera, amb la coordinadora o amb representats de l’empresa sempre i quan passi pel despatx de l’AMPA de 9 a 9h’30 del matí per programar la seva entrevista. A més disposeu d’uns fulls d’obsevacions, suggeriments i inofrmaciones diverses que ens ajudaran a millorar qualsevol aspecte del nostre funcionament que els pares vulgueu possar en el nostre coneixement.

CAL PORTAR: Els nens/es de P3, un llençol impermeable i ajustable de 80 cm. Marcat amb el nom, cognoms i curs amb lletres ben grosses al mig, una bata sense botons i sabates o sabatilles d’esport cordades amb velcro, fàcils de possar i treure. Tot marcat amb el nom i curs.Els nens/es de P4 i P5 portaran una bata de menjador i un neceser tancat amb un raspall de dents amb caputxa i pasta. Amb els alumnes d’aquests cursos es treballa de manera obligatòria  l’habit de rentar-se les dents. A primària ja no cal que portin bata i és opcional portar el necesser d’higiene dental, en aquesta etapa són les famílies les que han de decidir si volen o no que els seus fills/es es rentin les dents després de dinar a l’escola. Preguem s’abstenguin els nens/es que no ho fan a casa perque el treball d’inicació daquest hàbit correspon a les famílies i l’escola es limitarà a proporcionar un temps i un espai per la seva realització.

FALTES I INCIDENTS GREUS: Les faltes greus de comportament seran informades a la família , tutor-a i direcció, mitjançant una nota escrita d’incidents i es demanarà que es torni signada a l’endemà. Si s’acumulen tres faltes greus es convocarà a una reunió a la família per trobar entre tots la millor solució perque la conducta de l’alumne-a millori.

IMPAGATS: Els alumnes del curs anterior amb rebuts pendents no podran fer ús del servei de menjador fins que liquidin el deute. Si retornen un rebut del banc es donarà un avís escrit a la família de la quantitat pendent i tindrà una setmana de temps per regularitzar la seva situació, si no es procedirà a donar-los de baixa.