Erasmus+

 

Erasmus +

L’escola ha desenvolupat en els darrers 3 cursos dos projectes Erasmus+ KA1: “Un sueño de futuro: creemos una escuela nueva, dinámica y motivadora”, ja finalitzat; i “L’alumne en el centre de l’aprenentatge: siguem competents, siguem diferents”. El SEPIE (Servicio Español Para la Internacionalización de la Educación) els va aprovar, fet que suposa que, fins a dia d’avui, un total de 18 mestres de l’escola han gaudit d’una beca per assistir a cursos de formació a Itàlia, Alemanya i Finlàndia, que han servit per impulsar noves metodologies d’ensenyament aprenentatge en el nostre centre relacionades amb el Projecte Educatiu i el Projecte de Direcció.

Tota la informació del projecte “Un sueño de futuro: creemos una escuela nueva, dinámica y motivadora” la podeu trobar en la Project Card.

Cliqueu aquí per accedir als DIARIS de les mobilitats