Erasmus+

 

Erasmus +

L’escola va presentar un projecte Erasmus+ KA1amb el títol “Un sueño de futuro: creemos una escuela nueva, dinámica y motivadora”. El SEPIE (Servicio Español Para la Internacionalización de la Educación) el va aprovar, fet que suposa que durant els pròxims 2 anys 10 professionals de l’escola gaudiran d’una beca per assistir a cursos de formació a Itàlia, Alemanya i Finlàndia, que han de servir per impulsar noves metodologies d’ensenyament aprenentatge en el nostre centre.
Tota la informació del projecte la podeu trobar en la Project Card.

Cliqueu aquí per accedir als DIARIS de les mobilitats