Història

L’Escola és “una comunitat viva formada pels alumnes, mestres, pares, antics alumnes i medi social que l’envolta”. Aquesta és la definició del centre extreta del PEC.

L’Escola Doctor Alberich i Casas està situada al Barri Immaculada, als afores de la ciutat de Reus (Baix Camp). Va ser construïda l’any 1978 i consistia en un edifici de 2 pisos amb 4 aules.imagen1

L’Escola quan va néixer, ho va fer amb una població de nivell socio-econòmic-cultural molt baix. Des del primer moment es va entendre que calia fer un plantejament d’escola amb molta implicació per part de tothom i amb una dedicació especial. Amb aquesta idea, i quan es va poder, l’escola va convertir-se en un centre d’Acció Especial i més tard en un CAEP.

El curs 2002/2003 l’escola va iniciar la transformació en Comunitat d’Aprenentatgel tutelat pel CREA de la UAB. Des de llavors, les famílies participen a l’escola tant en l’àmbit de gestió (comissions de treball) com a l’àmbit curricular (grups Interactius, tallers, biblioteca), com en l’àmbit relacional i de cohesió social (web, grup excursionista, celebracions, formació de famílies,..)

Posteriorment ha estat modificada i el curs 2006/07 va iniciar-se la construcció d’una part nova i la remodelació de l’antiga a fi de convertir-se en un centre de dos línies.

Actualment l’escola disposa de múltiples equipaments esportius, artístics, digitals,…