L’ESCOLA

En aquest espai podeu trobar informació de qui sóm, què fem i com ho fem.

Missió:

La nostra missió és oferir un espai de respecte a la mirada dels infants, on l’adult ha d’interpretar aquesta mirada i crear un entorn coherent amb els seus processos personals. L’escola és un organisme viu, un espai de convivència i d’intercanvi de relacions entre els adults i els infants, un entorn on es pensa, es reflexiona i es treballa amb la voluntat d’oferir vivències que impliquin aprenentatges més significatius i reconciliar allò que un sap amb el que no sap. Ha de ser un espai equilibrat entre les emocions, l’aprenentatge i la pedagogia. Pensem que l’escola ha de proporcionar la relació amb l’entorn proporcionant interrelacions entre tots els agents presents en la comunitat.

Visió:

Volem aconseguir millores en els resultats d’aprenentatge, la satisfacció dels alumnes, i en la integració d’alumnes amb NEE.

Volem afavorir la participació de tots els membres de la comunitat educativa i ser un referent cultural i de cohesió al barri i al municipi; i volem continuar mantenint un clima acollidor i motivador tot afavorint la formació i la tasca i el reconeixement dels docents.

Volem ser un centre actiu a partir d’una visió humanista de l’educació, emprenedor, amb visió de futur, que pretén la millora constant de la qualitat pedagògica, mitjançant l’ús de les TAC, l’impuls de les llengües i la promoció de l’aprenentatge autònom, vivencial, significatiu i el treball cooperatiu per ser referent de qualitat educativa.