Llengua Anglesa

L’anglès a l’escola 

L’anglès és la llengua estrangera que s’ensenya a l’escola des de 1r fins a 6è de primària.

Al llarg dels últims anys l’aprenentatge de l’anglès ha experimentat un canvi metodològic per donar resposta a les necessitats actuals dels infants en una societat molt més global i interconnectada digitalment. És per això que bona part d’aquests canvis s’han produït en relació a l’acostament dels infants a les noves tecnologies, introduïnt plataformes educatives com ara Little Bridge o Epic; i promovent la interacció i impulsant el plurilingüisme en situacions reals i contextualitzades a través de la participació de l’alumnat en projectes eTwinning amb escoles d’altres països europeus, però també mitjançant l’intercanvi lingüístic amb infants del nostre territori, com per exemple els PenPals.

 

L’anglès com a llengua viva 

Des del departament d’anglès de l’escola tenim molt present que una llengua s’aprèn usant-la, i que la millor manera de fer-ho és gaudint-hi. Valorem la importància que els infants aprenguin de la manera més natural possible, així doncs, en els primers cursos d’introducció a la llengua, es realitza un enfocament bàsicament oral i és en cursos posteriors en què s’introdueix el llenguatge escrit.

Per tal d’aconseguir-ho, portem propostes de la vida real a l’aula per contextualitzar l’aprenentatge i normalitzar l’ús de l’anglès com a eina per comunicar-se. 

Entre d’altres, desenvolupem les competències a partir de petits projectes i tasques significatives on els alumnes necessiten adquirir certs coneixements per arribar a crear un producte final. També creiem que la vessant lúdica és important a l’hora d’aprendre una llengua estrangera i, per això, proposem diverses activitats com cançons, jocs, contes, manualitats i treball per racons, on els alumnes aprenen mentre s’ho passen bé.

Pels alumnes més grans, es desenvolupen projectes externs com el “IOT” o les “Ted Talks” amb que els infants aprenen a desenvolupar i expressar les seves idees en anglès.