Avancem

El programa Avancem promou un ensenyament i aprenentatge de les llengües competencial i de caràcter integrador. La durada del programa per als centres que hi participen és de tres cursos escolars.

La nostra escola ha començat el programa durant el curs 2019/20.

Aquí teníu un vídeo explicatiu del programa: