Llengües (GEP i ERASMUS+)

L’escola va presentar un projecte Erasmus+ KA1amb el títol “Un sueño de futuro: creemos una escuela nueva, dinámica y motivadora”. El SEPIE (Servicio Español Para la Internacionalización de la Educación) el va aprovar, fet que suposa que durant els pròxims 2 anys 10 professionals de l’escola gaudiran d’una beca per assistir a cursos de formació a Itàlia, Alemanya i Finlàndia, que han de servir per impulsar noves metodologies d’ensenyament aprenentatge en el nostre centre.
Tota la informació del projecte la podeu trobar en la Project Card.