Llengües (GEP i ERASMUS+)

GEP

L’escola incicia la seva participació al programa GEP (Generació plurilingüe) el curs 2017/18.  L’implementació d’aquest programa sorgeix de l’adopció d’un dels Objectius de Govern 16/18 “Millorar la competència lingüística i comunicativa de l’alumnat a partir d’un model d’ensenyament plurilingüe propi del sistema educatiu a Catalunya”. Així doncs s’implementa l’aprenentatge de la llengua a través de l’experimentació en el laboratori de ciències pels cursos de 5è i 6è.

Tota la informació del projecte la podeu trobar a http://xtec.gencat.cat/ca/projectes/plurilinguisme/programes/pluri/gep/

 

Erasmus +

L’escola va presentar un projecte Erasmus+ KA1amb el títol “Un sueño de futuro: creemos una escuela nueva, dinámica y motivadora”. El SEPIE (Servicio Español Para la Internacionalización de la Educación) el va aprovar, fet que suposa que durant els pròxims 2 anys 10 professionals de l’escola gaudiran d’una beca per assistir a cursos de formació a Itàlia, Alemanya i Finlàndia, que han de servir per impulsar noves metodologies d’ensenyament aprenentatge en el nostre centre.
Tota la informació del projecte la podeu trobar en la Project Card.