Educació Física

Cal destacar la Psicomotricitat a l’Etapa d’Infantil i l’Educació Física a l’Etapa de Primària com a terminologies diferents però amb objectius comuns: l’aprenentatge mitjançant el joc actiu, la interacció dels infants amb igualtat de gènere, la creació d’inclusió i acceptació a nivell de diversitat, la promoció de valors positius i promoció de la participació col·lectiva per sobre la competitivitat; tot això respectant les limitacions i possibilitats motrius dels infants. 

 

La nostra àrea està totalment implicada en educar en salut. Per aquest motiu els professionals que la conformen promouen en els infants conductes sanes com les relacionades amb la higiene, l’utilització d’indumentària adequada, la prevenció de lesions, l’alimentació, l’activitat física com a font de salut i d’altres.

 

Durant l’Etapa d’Educació Infantil i en els primers cursos de Primària apostem per la metodologia Aucouturier. El seu creador, Bernard Aucouturier, permet que en aquesta pràctica psicomotriu els infants es desenvolupin “des del plaer d’actuar al plaer de pensar”.  A l’aula es proposen activitats a partir dels interessos dels infants, se’ls dóna seguretat emocional i acompanyament en el seu aprenentatge,  es respecta el nivell de creixement afectiu, físic i cognitiu, alhora que es garanteix la seva maduresa i autonomia. En aquestes edats primerenques, l’esquema corporal  i la lateralitat són conceptes amb un pes considerable, ja que són grans pilars pels futurs aprenentatges.

 

La nostra escola porta cinc edicions aplicant el programa de Suport Vital Bàsic als Centres Educatius. Aquest compta amb el suport i coordinació del Departament d’Ensenyament i el Consell Català de Ressuscitació. L’objectiu del programa és que l’alumnat d’infantil i primària assoleixin coneixements bàsics de forma gradual, tan teòrics com pràctics, adaptats a cada edat i relacionats amb  el què és, què cal fer i com podem actuar davant d’una situació d’emergència vital. Aquest programa té molt bona acollida entre els infants, tot un èxit per aprendre a “salvar vides” en el món que ens envolta.

 

L’escola també organitza el Cros Solidari en commemoració al Dia de la Pau als països de l’hemisferi sud. L’objectiu del Cros Solidari és la recapta d’aliments per a la Creu Roja de Reus, així com la promoció d’un hàbit físic saludable que deixa de racó la competitivitat. Durant totes les edicions hem comptat amb la col.laboració de l’Ajuntament, RELLSA, la Policia Local i les famílies. L’edició d’enguany, per les mesures còvid, es realitza a porta tancada. És un dels esdeveniments de la nostra escola amb més ressò.

 

Per altra banda l’escola participa al Pla Català de l’Esport a l’Escola, pla impulsat pel Govern de la Generalitat de Catalunya com a resposta a la necessitat de promocionar l’esport, reduir els hàbits sedentaris i l’obesitat així com generar salut i benestar. En relació a aquest pla també destaquen les activitats que organitza el Consell Esportiu del Baix Camp en col·laboració amb Reus Esport i Lleure i altres ajuntaments de la comarca, com són les trobades esportives, els jocs esportius i l’Olimpíada Escolar així com les trobades formatives per a mestres. També cal destacar el programa Cap nen sense saber nedar, organitzat en exclusiva per l’Ajuntament de Reus mitjançant RELLSA, per a totes les escoles de Reus. Actualment totes aquestes activitats han quedat afectades per la pandèmia, d’algunes se n’ha modificat el format i d’altres s’han deixat de fer, com la de natació.

 

Enguany seguint el lema “Fer Esport és fer Salut” s’han començat a fer sortides a la natura, en forma d’excursions a peu per camins, per tal de fomentar l’excursionisme en els alumnes i amb la intenció de consolidar aquesta activitat com a un nou projecte a la nostra escola. També cal destacar la promoció que es fa del jocs tradicionals i dels cooperatius, la descoberta d’esports alternatius així com la utilització de les noves tecnologies a les sessions.

 

Per tant, l’essència de l’àrea d’Educació Física contribueix al desenvolupament integral i harmònic de l’infant a través del moviment del cos, preparant-lo competencialment per adoptar un estil de vida el més sa posible.