Oferta educativa

L‘escola Doctor Alberich i Casas és una escola pública depenent del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

El nivells educatius que acollim són:

  •  Educació Infantil: P3, P4 i P5
  •  Educació primària: 1r, 2n, 3r, 4t, 5è i 6è

A secundària els nostre centre de referència és l’Institut Baix Camp.