Grups Interactius

Els Grups Interactius són l’activitat de referència de les comunitats. Potencien l’aprenentatge dialògic a partir del treball en grups heterogenis i l’acompanyament d’un adult.

L’objectiu principal és que cada nen o nena d’un grup consideri com a propi l’èxit en l’aprenenetatge de tot el seu grup.