El diari Ara parla de Banyoles com a pionera en la integració escolar

Un article del diari Ara posa Banyoles com a model de la integració escolar a través del seu pla d’escolarització extensiva, que “distribueix els alumnes amb necessitats educatives especials entre els col·legis de la ciutat” i, cal afegir, també entre els instituts de secundària de la comarca.

“Estem molt satisfets de com va tot”, resumeix la regidora d’Educació abans de remarcar que executar el pla suposa un gran esforç. “Bona part de l’alumnat immigrant marxa al seu país. Al principi ho feien a primària i ara a secundària. El cas és que perden dos anys i quan tornen s’han de tornar a escolaritzar”, explica Busquets.

“Hi ha una línia vermella que no podem travessar. La gent ha de conviure i no podem segregar els fills dels immigrants”, sosté l’alcalde de Banyoles, Miquel Noguer.

Llegiu l’article complet

araintegracio