Us informem que el Departament d’Ensenyament ha declarat el dijous 21 de desembre inhàbil a efectes escolars d’acord amb la normativa vigent relativa a la jornada electoral. Per tant, tots els centres educatius romandran tancats a efectes lectius i de qualsevol activitat extraescolar ordinària.