Consell Escolar

Consell Escolar
Directora del centre i Presidenta del Consell Escolar Ramona Solé  Torres
Cap d’Estudis del centre Ramon Regué  París
Secretària del centre (no és membre del CE, però hi assisteix amb veu i sense vot) Dolors Garriga Miró
Representants del professorat Núria Boixadera Guixes
Lídia Planes Closa
Mireia Olarte Vives
Isabel Sorribes Escolà
Teresa Vilanova Areny
Eva Vidal Ribes
Representant del Personal d’Administració i Serveis Cristina Andrés Valdivieso
Representant de l’Ajuntament Maria Cusola Aumedes
Representants de l’alumnat Mònica Masanés
Rut Maza Martí
Arnau Vidal París
Representants dels pares/mares o tutors-es legals de l’alumnat i de l’AMPA Miquel Regué Gili
Jesús Martí Fernández
Pilar Fontanet Comelles
Núria Armengol