El cicle formatiu de Gestió Administrativa pot donar resposta a tots els qui, preocupats pel vostre present o futur professional, busqueu uns estudis curts que us habilitin per poder treballar en un sector amb un alt grau d’inserció laboral i que, a la vegada, us donin l’opció de poder continuar formant-vos en estudis postobligatoris.

D’acord amb aquestes opcions que dona, aquest cicle formatiu s’ha mantingut en els darrers quatre cursos com el tercer més demanat entre tots els cicles de grau mitjà i grau superior que actualment s’ofereixen a Catalunya. (Font: Estudiar a Catalunya. Gencat.cat)

 

 

Els estudis de Gestió Administrativa capaciten per exercir tasques de suport administratiu en l’àmbit laboral, comptable, comercial, financer i fiscal i tasques de suport a les persones, en empreses públiques o privades.

La durada és de 2.000 hores (1.650 en l’institut i 350 en un centre de treball), que es distribueixen en dos cursos acadèmics.

Aquest estudi és gratuït en el nostre institut, donat que som un centre dependent del Departament d’Educació.

Continguts

 • Comunicació empresarial i atenció al client (165 hores)
 • Operacions administratives de compravenda (165 hores)
 • Empresa i Administració (165 hores)
 • Tractament informàtic de la informació (231 hores)
 • Tècnica comptable (165 hores)
 • Operacions administratives de recursos humans (99 hores)
 • Tractament de la documentació comptable (132 hores)
 • Operacions administratives de suport (66 hores)
 • Anglès (99 hores)
 • Empresa a l’aula (132 hores)
 • Operacions auxiliars de gestió de tresoreria (132 hores)
 • Formació i orientació laboral (99 hores)
 • Formació en centres de treball (350 hores)

Qui té accés a aquests estudis?

Tenen accés directe al cicle les persones que compleixen algun dels requisits següents:

 • tenir el títol de graduat en educació secundària obligatòria,
 • haver superat el curs específic per a l’accés als cicles de grau mitjà,
 • tenir el títol de tècnic o de tècnic auxiliar,
 • haver superat el segon curs del batxillerat unificat i polivalent (BUP),
 • tenir altres estudis equivalents a efectes acadèmics,
 • haver superat la prova d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys,
 • haver superat els mòduls obligatoris d’un programa de qualificació professional inicial (PQPI),
 • tenir un títol per accedir a un cicle formatiu de grau superior.

Les persones que no compleixen cap dels requisits esmentats han de superar una prova d’accés. Per presentar-s’hi cal tenir com a mínim 17 anys l’any en què es fa la prova.

Continuïtat

Amb aquests estudis s’obté el títol de tècnic o tècnica, que permet accedir:

 • al batxillerat,
 • a un cicle de grau superior de formació professional.

El cicle formatiu de Gestió Administrativa és de la família d’Administració i Gestió, la qual pertany a l’itnerari C de famílies professionals.

Per aixó, la superació del CFGM de Gestió Administrativa permet accedir a qualsevol cicle de Grau Superior de les següents famílies professionals:

 • Administració i Gestió
 • Comerç i Màrqueting
 • Hoteleria i Turisme
 • Informàtica i Comunicacions
 • Seguretat i mediambient
 • Serveis socioculturals a la comunitat
 • Prevenció de riscos professionals

Sortides professionals

La superació d’aquest cicle formatiu permet accedir al món laboral com a:

 • auxiliar administratiu o administrativa;
 • ajudant o ajudanta d’oficina;
 • auxiliar administratiu o administrativa de cobraments i pagaments, de gestió de personal;
 • administratiu o administrativa comercial;
 • auxiliar administratiu o administrativa de les administracions públiques;
 • recepcionista;
 • empleat o empleada d’atenció al públic;
 • empleat o empleada de tresoreria, i
 • empleat o empleada en mitjans de pagament.

Preinscripció Cicle Formatiu Gestió Administrativa

L’oferta formativa en Formació Professional de l’Institut Els Planells es concreta en el Cicle Formatiu de Grau Mitjà en Gestió Administrativa, amb especificitat en Comerç Exterior. Donada l’actual situació de confinament, ens és impossible fer-vos la presentació presencial d’aquests estudis i, per això, us convidem… Llegeix més»

Instruccions per a l’avaluació de la Formació Professional

El Departament d’Educació ha publicat instruccions per al desenvolupament de l’acció educativa i l’avaluació de l’alumnat d’ensenyaments de Formació Professional. En el nostre centre, aquestes instruccions afecten exclusivament a l’alumnat del 1r i el 2n curs del cicle formatiu de Gestió Administrativa.
Podeu consultar el contingut… Llegeix més»