La nostra història

L’INS Els Planells, d’Artesa de Segre, iniciava el seu camí el curs 1976 – 1977, sense nom i com a Secció de Formació Professional, depenent de l’Escola del Treball de Lleida, amb 36 alumnes i impartint el primer curs de Primer Grau de Formació Professional de les branques Administrativa i Elèctrica.

La categoria d’Institut de Formació Professional li fou assignada el curs 1979 – 1980, impartint el primer i segon grau de les branques Administrativa i Elèctrica, i amb els centres adscrits: les Seccions d’FP de Ponts, Oliana i Sort; i els centres privats Castellvell, de Solsona, (actualment, Arrels), La Salle, de La Seu d’Urgell i Mare Janer, d’Andorra; en total, al voltant d’uns 1000 alumnes adscrits, sense comptar-hi els propis.

El curs 1983 – 1984, va rebre el nom oficial de “Els Planells” en referència a la zona on es troba ubicat l’edifici juntament amb el CEIP, a proposta d’un pare i un cop verificat per la Direcció General de Política Lingüística (13 – 10 – 1983).

El curs 1994 – 1995, es transformava en IES i anticipava la Reforma Educativa, juntament amb 4 altres centres de les terres de Ponent. S’impartien, per primer cop, els estudis d’ESO, concretament el 3r curs. Aquest fet va permetre que, el curs 1996 – 1997, s’impartissin, per primera vegada a Artesa i comarca, els Batxillerats Científic, Tecnològic, d’Humanitats i Ciències Socials, així com el CFGM de Gestió d’Empreses. Aquest esdeveniment fou la pedra angular, en educació, per a la nostra subcomarca, ja que ens va permetre, com a centre, impartir els estudis de Batxillerat per primera vegada i, als nostres joves, poder cursar tots els seus estudis, fins a l’arribada a la Universitat, a casa o molt a prop de casa, tenint en compte que l’oferta d’FP de Grau Superior, que el centre impartia, quedava relegada a les capitals de comarca.

El curs 2001 – 2002 i, amb la voluntat d’aconseguir per a l’Institut la major oferta educativa, es podia cursar per primera vegada i de manera rotativa, el CFGM de Comerç. Aquell mateix curs, la celebració del 25è aniversari de l’IES i del CEIP i la inauguració de les obres d’adequació i de remodelació de l’edifici, que van comptar amb la presència de l’Honorable Sra. Carme-Laura Gil, Consellera del Departament d’Educació, foren el colofó i el reconeixement públic a 25 anys d’esforç de tota la comunitat educativa. Va ser en aquest mateix marc que va tenir lloc el concurs per a la creació del disseny del logo de l’Institut i la redacció del llibre commemoratiu del 25è aniversari.

Al llarg d’aquests 41 anys, les infraestructures no han parat de créixer i millorar. Així doncs, el segon bloc d’actuacions importants es va realitzar durant la primera dècada del segle XXI, en què el centre va anar augmentat progressivament el nombre d’alumnes, amb l’ important allau immigratori que va viure la nostra subcomarca i que va afectar paral·lelament l’Escola i l’INS Els Planells.

Tot aquest procés culmina el curs 2009 – 2010, quan l’Escola de Primària va estrenar noves instal·lacions, quedant, així, l’edifici antic per a l’ús de l’Institut, remodelat per segona vegada. La inauguració d’aquestes obres va tenir lloc el dia 23 de setembre de 2010 i va comptar amb la presència de l’Honorable Sr. Ernest Maragall, Conseller del Departament d’Ensenyament.

Actualment, doncs, el nostre centre ofereix els estudis d’ensenyament obligatori d’ESO, i els estudis postobligatoris de Batxillerat i el cicle formatiu de grau mitjà en Gestió Administrativa.