Preinscripció Gestió Administrativa

Per a formalitzar la preinscripció i matrícula al cicle formatiu de grau mitjà de Gestió Administrativa que oferim a l’Institut Els Planells, cal seguir el següent procediment establert pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya.

Preinscripció

Totes les persones que volen cursar un cicle formatiu de formació professional de grau mitjà, han de presentar la sol·licitud de preinscripció, encara que cursin altres ensenyaments al mateix centre.

 • Període de preinscripció: del 11 al 17 de Maig, ambdós inclosos.
 • La sol·licitud s’ha de presentar al registre electrònic habilitat per la Generalitat de Catalunya per alguna de les següents vies:
  • Mitjançant el formulari electrònic . Per poder utilitzar la sol·licitud electrònica, el tutor/a legal o l’alumne si és major de 18 anys ha d’utilitzar una eina d’identificació digital (DNI electrònic, T-Cat, sistema Cl@ve o IdCat Mòbil).
  • Mitjançant formulari en suport informàtic. Cal adjuntar el llibre de família i el document d’identitat del pare, la mare, el tutor o la tutora que presenta la sol·licitud (DNI, NIE, passaport o document d’identitat d’un país de la Unió Europea).
 • Documentació que cal presentar. La documentació que calgui presentar s’ha d’adjuntar a la sol·licitud digitalitzada (escanejada o fotografiada) durant el termini de presentació de documentació.
  • Si es disposa d’identificador digital i del codi identificador del RALC de l’alumne o alumna, no caldrà adjuntar cap documentació identificativa o de filiació.
  • Si es disposa d’identificador digital però l’alumne no té codi identificador del RALC, caldrà adjuntar el llibre de família i el document d’identitat, si es tracta d’un passaport o d’un document d’un país membre de la Unió Europea.
  • Si es presenta la sol·licitud mitjançant el formulari en suport informàtic, caldrà adjuntar el llibre de família, el document d’identitat del pare, mare, tutor o tutora que presenti la sol·licitud si l’alumne és menor. Si és el cas, el passaport o el document d’identitat d’un país membre de la Unió Europea. Si l’alumne és major de 18, només caldrà presentar el seu DNI.

Un cop enviada la sol·licitud de preinscripció se’n rebrà el resguard per correu electrònic, en què s’hi podrà consultar si s’hi ha d’adjuntar documentació addicional. El termini per presentar documents finalitza el 18 de maig.

Matrícula

El període de matrícula és del 12 al 16 de juliol.

La matrícula es farà de manera automàtica. El centre enviarà un correu com a justificant de la formalització de la matrícula.

Un cop rebuda la formalització de la matrícula per part del centre, caldrà enviar al correu secretaria@inselsplanells.cat la següent documentació (escanejada o fotografiada):

Cal tenir en compte:

 • El codi de centre de l’Institut Els Planells és: 25005429.
 • En emplenar la sol·licitud de preinscripció, necessitareu l’identificador de l’alumne/a del Registre d’alumnes (RALC). Aquest us el facilitaran a l’Institut on esteu cursant l’ESO. També es pot consultar l’identificador de l’alumne a través del web del Departament d’Educació.

Per qualsevol dubte, mantenim oberts els canals de comunicació habituals:

 • Telèfon: 973 40 23 27 / 973 40 22 24
 • Correu electrònic: secretaria@inselsplanells.cat