Projectes

El nostre centre participa actualment en dos projectes educatius: la First Lego League (FLL) i el Grup d’Experimentació per al Plurilingüisme (GEP).

En el primer cas, ja hi tenim certa expertesa, doncs hi  participem des del 2012. Durant aquests anys hem conreat experiències molt gratificants en aquest concurs de robòtica que combina investigació, resolució de problemes i ciència.

Pel que fa al GEP, encara som novells, doncs aquest és el primer curs en què hi col·laborem. El projecte pretén entre d’altres objectius, millorar la competència en llengües estrangeres i fomentar un model plurilingüe de centre.

En les pàgines següents teniu informació sobre tots dos projectes i un espai on poder consultar-hi notícies relacionades.