Qui som

Les zones escolars rurals (ZER) són institucions escolars de caràcter públic formades per l’agrupació de centres d’educació infantil i primària que es constitueixen amb la finalitat d’oferir el servei d’ensenyament en condicions de major qualitat en zones de baixa demografia escolar.

L’Escola Rural, l’escola de les tres “P”: Petita, de Poble i Pública, és una escola arrelada al territori, que dóna vida al municipi, que a vegades n’és el pal de paller i/o dinamitzadora d’una part de la vida que el poble genera, que aglutina activitats, persones, i que és motiu de trobada i aprenentatge

La zona escolar rural té consideració de centre educatiu únic amb les característiques i els efectes que es determinen en el Decret 102/2010, de 3 d’agost d’autonomia dels centres educatius, sense perjudici de respectar la identitat jurídica de cadascuna de les escoles que la integren.camping_montseny_puigdrau

Cada ZER té un projecte educatiu per a tots els centres que la integren i les mateixes normes d’organització i funcionament i la mateixa programació general anual, que ha de respectar la singularitat de cadascuna de les escoles.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Zona Escolar Rural Baix Montseny està situada al peu del massís del Montseny, a l’est del Vallès Oriental, tocant les comarques La Selva i El Maresme. Està formada per 3 escoles: l’Escola l’Alzinar de Campins, seu de la ZER, l’Escola Puig Drau de Montseny i l’Escola El Pont Trencat de Santa Maria de Palautordera.

L’Alzinar i Puig Drau estan situades en pobles amb un nombre d’habitants entre els 300 i els 500. La població de Santa Maria de Palautordera és molt superior amb 9.103 habitants (comptabilitzats en el cens el 2015).

La nostra estructura és la següent: