PdD

El present projecte de direcció  és el fruit de l’anàlisi i de la reflexió que ens ha portat a entendre i conèixer millor la realitat de la ZER Baix Montseny i alhora, esdevenir com a instrument de gestió ,millora i planificació d’una realitat tan complexa com és la d’aquesta ZER .

Clicant a la image podreu veure el nostre projecte.