Qui som

Benvinguts a l’escola Pont Trencat!

Ens presentem:

Som una escola de titularitat pública, unitària rural que acull els nivell d’educació Infantil i Primària.

Formem part de la ZER Baix Montseny conjuntament amb l’escola Puig Drau  i l’escola l’Alzinar situades als pobles de Montseny i Campins, respectivament.

Disposem d’un projecte educatiu, que és compartit per totes les escoles de la ZER Baix Montseny. Aquest document està actualitzat el juny del 2015 conjuntament amb el Projecte Lingüístic i les Normes d’Organització funcionament de ZER ( NOFZ). La ZER també disposa dels següents documents: Carta de compromís educatiu ,  Projecte de convivència ( 2010-2011) i Programació general anual de ZER . Tots aquest documents els podeu trobar a la nostra web.

Essent conscients però de les dissemblances en les característiques de les poblacions i de les escoles, l’equip de mestres de cada escola adapta la seva programació dins el marc del Projecte Educatiu de ZER.

Enguany i fins el 2022 tenim la visió de actualitzar aquests documents.

Dit això,  es mostren tot seguit els trets d’identitat que es desprenen del projecte educatiu de la ZER i que es personalitzen amb l’escola Pont Trencat.

La missió de la nostra escola és motivar un ensenyament competencial  i una pedagogia activa fent èmfasi en l’educació emocional. Aquest conjunt d’elements ajudarà a l’alumne/a a adquirir les eines necessàries per solucionar problemes, esforçar-se, conviure, ser crític,… i alhora a tenir interès per anar millorant en una societat multicultural, canviant i dinàmica, essent-ne ell/a partícip.

 

Els valors que l’escola potencia són

  • Compromís amb la cultura i la llengua catalana, com a elements de cohesió social i cultural.
  • Respecte als drets individuals i col·lectius de tots els membres de la comunitat educativa.
  • Foment de la cultura de l’esforç i del treball ben fet.
  • Respecte a la llibertat d’expressió i foment del raonament i esperit crítics.
  • Valoració del treball docent en equip, la coordinació i la presa comú de decisions.
  • Corresponsabilitat de l’escola i les famílies en l’educació dels alumnes.
  • Valoració de la innovació pedagògica com a element prioritari per a la millora dels resultats educatius.
  • Respecte a l’entorn social i natural, i al medi ambient, fomentant hàbits personals i col·lectius que comportin un respecte, conservació i protecció de l’entorn.
  • Promoció de la cultura de la pau i la no violència, la solidaritat, el diàleg i la igualtat.
  • Interès i col·laboració amb l’entorn social i cultural per tal d’establir lligams i establir accions conjuntes.

 

TREBALL DE L’EDUCACIÓ EMOCIONAL

 A nivell pedagògic entenem l’educació com un procés d’ensenyament-aprenentatge on s’orienta al infant, respectant el seu desenvolupament, a adquirir nous  sabers, habilitats,  idees, pensaments, etc. intentant aconseguir un desenvolupament integral com a persona.

Tot aquest procés va acompanyat de l’educació emocional. L’objectiu de l’educació emocional és el desenvolupament de competències emocionals: consciència emocional, regulació emocional, autogestió, intel·ligència interpersonal, habilitats de vida i benestar.

 

 

“Educar és escoltar, acompanyar i dialogar per construir una autoestima sana, un caràcter fort i una ment oberta.”