NOFZ

Dispara a la lluna. Fins i tot si falles, assoliràs les estrelles.
(Les Brown)

30365938-Reglas-y-Regulaciones-palabras-en-un-sello-rojo-que-ilustran-las-leyes-directrices-y-normas-que-debe-Foto-de-archivo

La necessitat de dotar-se d’unes normes d’organització i funcionament deriva de la necessitat d’haver de concretar l’estructura i el funcionament de la ZER en tots els seus àmbits i haver de regular la convivencia en el si de tots els centres que formen la ZER i de tots els membres i sectors de la comunitat educativa.

Igualment, cal especificar el desplegament de l’Estatut dautonomia de Catalunya mitjançant la Llei d’educació de Catalunya de 10 de juliol de 2009 i el Decret d’autonomia de centres de 5 d’agost de 2010.

AQUEST DOCUMENT ESTÀ EN PROCÉS DE REVISIÓ I DURANT EL CURS 2020-2021 ES PENJARÀ EL NOU DOCUMENT.

Clicant la imatge trobareu el document existent.