Robotseny

La robòtica pot tenir molts avantatges si es fa servir bé: des de la motivació de l’alumnat fins a l’entrenament de la perseverança, serveix per “aprendre a partir de l’error i eliminar, en conseqüència, la creença que equivocar-se és terrible”. Quan construeixes i programes un robot, res no acostuma a sortir a la primera i això t’obliga “a provar, corregir, innovar…” El potencial d’aquesta eina per al professorat és també il·limitat. “Representa una manera de motivar l’alumnat, alhora que permet treballar de manera pràctica molts conceptes que sovint s’impartien de manera teòrica”

Quines competències entrena la robòtica?

  • Les lògico-matemàtiques, com tot sistema de programació.
  • L’autonomia personal i la capacitat d’autoorganitzar-se i d’anàlisi.
  • La capacitat de buscar informació.
  • Les habilitats socials i de treball en equip.
  • La capacitat per resoldre problemes.
  • La creativitat.

Per accedir a més informació us podeu dirigir a http://robotseny.cat/2018/projecte-robotseny/