Consell Escolar l’Alzinar

 

Aquest 2018 hi ha elecccions als Consells Escolars.

Calendari del procés electoral és el següent:

  • Inici del procés: a partir del dia 5 de novembre de 2018
  • Constitució de les meses electorals: abans del dia 14 de novembre de 2018
  • Votacions: entre els dies 26 i 30  de novembre de 2018, ambdós inclosos
  • Constitució del consell escolar i presa de possessió dels seus membres: abans del dia 21 de desembre de 2018

Quan cliqueu sobre el link trobareu tota la informació sobre què és, qui en forma part, la funció que tenen…

http://familiaiescola.gencat.cat/ca/escolaritat/participacio-compromis/participacio-coresponsabilitzacio/participacio-funcionament-centre/consell-escolar/

http://ensenyament.gencat.cat/ca/arees-actuacio/centres-serveis-educatius/centres/consells-escolars-centres