AMPA

L’Associació de Mares i Pares de l’Escola Pont Trencat és una associació voluntària de pares i mares dels alumnes de l’escola, oberta a tothom, que desinteressadament i sense cap ànim de lucre vol contribuir en millorar la qualitat de l’activitat escolar. L’AMPA dóna suport directe a les famílies i a la direcció de l’escola. L’AMPA te un representant amb veu i vot al Consell escolar impulsant des de la via del consens el projecte educatiu.

L’AMPA organitza reunions periòdiques de la Junta i planifica tota la seva activitat. L’actual junta està formada per:

  • Presidència: Olga Ortega
  • Secretaria: Marta Crous
  • Tresoreria: Xavi Costa
  • Vocal: Noemí Aguilar

Es realitzen dues assemblees de socis ordinàries i les extraordinàries necessàries per al bon funcionament de l’associació.

L’associació també promou activitats que puguin aportar nous recursos econòmics i sol.licita i gestiona subvencions públiques.

Les quotes per aquest curs 2018/2019 són les següents:

1 alumne/a: 45 € – 2 alumnes: 65 € – 3 alumnes: 85 €

L’horari d’atenció al socis és el dimecres de 9h a 10h.

La comunicació amb els socis es fa via mailing.