AFA PUIG DRAU

Pots veure les últimes notícies de l’AFA de l’escola Puig Drau aquí.

L’AFA és l’entitat que agrupa a les famílies d’alumnes de l’Escola per a la defensa dels seus interessos en tot allò que fa referència a l’educació dels nens i nenes i col·labora en el funcionament del centre.
És una entitat constituïda com associació sense ànim de lucre. Està regulada per uns estatuts i s’organitza a través de: La Junta Directiva i l’Assemblea General.
L’objectiu fonamental de l’AFA és contribuir a la millora de la qualitat de l’ensenyament que reben els nostres fills i filles.

ampa

Algunes de les tasques que es fan són:

 • Promoure la participació de pares i mares dels alumnes.
 • Promoure la representació i la participació dels pares i mares dels alumnes en el Consell Escolar.
 • Col·labora en les activitats educatives.
Qui és de l’AFA?

L’Associació està formada per les famílies que s’han inscrit com a sòcies. L’actual Junta està formada per:

 • Presidència: <Nom>
 • Vicepresidència: <Nom>
 • Secretaria:<Nom>
 • Tresoreria:<Nom>

A més, hi ha els vocals que formen diferents grups de treball.
La quota, que es paga per família, és de <Preu>€.

Horari d’atenció de l’AFA
 • Dilluns i dimecres de 00h. a 00h.
 • Dimarts i dijous de 00h. a 00h.
Contactar
 • Telèfon: 123 456 78
 • Correu electrònic: ampa@esc-alfa.cat