Activitats extraescolars

NORMATIVA SORTIDES:
  • Les activitats extraescolars són aquelles que comporten canvi de lloc i/o d’horari.
  • En les sortides i activitats fora del centre és vigent la mateixa normativa que regeix l’activitat del centre, així com la pròpia del lloc visitat.
  • Les famílies hauran de signar l’autorització a la sortida així com el corresponent pagament (transport, entrades, monitoratge, …) fins 48h abans de la sortida. A partir d’aquest moment l’alumne no podrà anar-hi.
  • A les sortides hi haurà sempre un mínim de dues persones acompanyants.
  • El centre podrà impedir la participació en una activitat o sortida a aquells/es alumnes que hagin infringit d’una manera reiterada o greument les normes de convivència.
  • Per poder assistir a les sortides no curriculars (lúdiques) s’ha d’haver assistit a les curriculars.

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA PER VIATJAR ESTRANGER:

  • DNI o Passaport
  • Autorització Policia menors edat
  • Targeta Sanitària Europea

SORTIDES (IMPORTS) I XERRADES PROPOSADES PEL CURS 19/20