Tasques d’estiu ESO i 1BAT

TASQUES ESTIU PER A TOTS ELS ALUMNES: actualitzat 30 de juny de 2021

  • Enllaç a les tasques d’estiu
  • Dirigit als alumnes que aquest any han cursat 6è, 1r d’ESO, 2n d’ESO, 3r d’ESO, 4t d’ESO i 1r de Batxillerat.
  • Les tasques corresponen bàsicament a les matèries instrumentals: Matemàtiques, Llengua Catalana i Llengua Castellana.
  • La feina s’haurà d’entregar el primer dia de curs al professorat de la matèria corresponent.
  • L’avaluació d’aquestes tasques es comptabilitzarà dins el primer trimestre.