On som

Institut de Vilafant
Pla de l’Estany s/n

Tf 972508285

FAX 972671566

b7008390@xtec.cat
17740 Vilafant

 

Com arribar-hi:

Escoles adscrites a l’institut:
Escola Sol i Vent (Vilafant), Les Mèlies (Vilafant) i Sant Andreu (Borrassà)

Emails de contacte

Centre

 • Bustia General: b7008390@xtec.cat
 • Director: Jordi Montero, jmontero@insvilafant.cat
 • Cap d’Estudis ESO i Batxillerat: Cristina Mallol
 • Coordinadora Pedagògica: Lídia Canet
 • Secretària: Adriana Sala

ESO Tutors

 • Tutor 1r ESO A: Ernest Campderrich
 • Tutor 1r ESO B: Neus Comas
 • Tutor 1r ESO C: Carolina Fernández
 • Co-tutor 1r PIM: Sandra Grau

 

 • Tutor 2n ESO A: Cristina Cortés
 • Tutor 2n ESO B: Pere Marí
 • Tutor 2n ESO C: David fernández
 • Tutor 2n ESO D: Robert Comet
 • Co-tutor 2n PIM: Montse Planas
 • Tutor 3r ESO A: Raquel Colome
 • Tutor 3r ESO B: Feli Serrano
 • Tutor 3r ESO C: Susanna Fernández
 • Tutor 4t ESO A: Josep Calpe
 • Tutor 4t ESO B: Rosa Juan
 • Tutor 4t ESO C: Joan M. Contreras

 

 • Tutor Aula Oberta: Sandra Grau

ESO Coordinadors

 • Coordinació 1r ESO: Ernest Campderrich
 • Coordinació 2n ESO: Pere Marí
 • Coordinació 3r ESO: Raquel Colomé
 • Coordinació 4t ESO: Joan M. Contreras

BATXILLERAT

 • Tutora 1r Batxillerat A: Eulàlia Amoròs
 • Tutora 1r Batxillerat B: Esther Pagès
 • Tutora 2n Batxillerat A: David Planas
 • Tutor 2n Batxillerat B: Montse Juanola
 • Coordinació Batxillerat: Montse Juanola

CICLES FORMATIUS

 • Tutora 1r Grau mitjà Activitats Comercials A: Nuri Bach
 • Tutora 2n Grau mitjà Activitats Comercials A: Anna Perich
 • Coordinació Grau mitjà: Nuri Bach

DEPARTAMENTS

 • Cap de departament Orientació: Sandra Grau
 • Cap de departament Català: Esther Pagès
 • Cap de departament Castella: Montse Juanola
 • Cap de departament Llengües estrangeres: Lídia Canet
 • Cap de departament Matemàtiques: Mireia Dosil
 • Cap de departament Ciéncies: Eulàlia Amoròs
 • Cap de departament Socials: Neus Comas
 • Cap de departament Tecnologia: Cinta Prats
 • Cap de departament Educació Física: Ernest Campderrich
 • Cap de departament Educació Visual i Plàstica: Feli Serrano
 • Cap de departament Informàtica: Xavier Ardite

ALTRES CONTACTES:

 • Coordinació FP (FCT, Formació en centres de Treball): Nuri Bach
 • Coordinació Llengua, interculturalitat i cohesió social del centre:
 • Riscos laborals: Alejandro Linares
 • Coordinació informàtica: Xavier Ardite / Mireia Dosil
 • Webmaster: Jordi Montero