On som i contacte

Institut de Vilafant

Pla de l’Estany s/n

Telf 972 50 82 85

FAX 972 67 15 66

b7008390@xtec.cat

17740 Vilafant

Com arribar-hi:

Escoles adscrites a l’institut:

Escola Sol i Vent (Vilafant), Les Mèlies (Vilafant) i Sant Andreu (Borrassà)

Centre

 • Bústia General: b7008390@xtec.cat
 • Director: Jordi Montero, jmontero@insvilafant.cat
 • Cap d’Estudis: Cristina Mallol
 • Coordinadora Pedagògica: Lídia Canet
 • Secretària: Adriana Sala

ESO 

 • Tutor 1r ESO A: Josep Calpe (cot: Sílvia Serradell)
 • Tutora 1r ESO B: Txussa González (cot: Anna Claret)
 • Tutora 1r ESO C: Feli Serrano (cot: Núria Serra)
 • Tutora 1r ESO D: Jesica Simon (subst. Manel Cabeza)
  • Coordinació 1r ESO: Txussa González
 • Tutor 2n ESO A: Robert Comet (cot: Toni Puig)
 • Tutor 2n ESO B: Pere Marí (cot: Núria Camps)
 • Tutora 2n ESO C: Cristina Cortés (cot: Oriol Fuster)
 • Tutora 2n ESO D: Montse Planas de Farnés

  • Coordinació 2n ESO: Pere Marí
 • Tutora 3r ESO A: Sònia Torroella (cot: Imma Sala)
 • Tutora 3r ESO B: Raquel Colomé (cot: Pol Gañil)
 • Tutora 3r ESO C: Mari Martin (cot: Raquel Moreno)
 • Tutor 3 ESO D: David Fernández
  • Coordinació 3r ESO: Raquel Colomé
 • Tutor 4t ESO A: Joan M. Contreras
 • Tutora 4t ESO B: Estefania Serrainat
 • Tutor 4t ESO C: David Planas (cot: Anna Tuñon)
 • Tutora 4t ESO D: Cinta Prats
  • Coordinació 4t ESO: Joan M. Contreras
 • Tutora Aula Oberta: Sandra Grau

BATXILLERAT

 • Tutora 1r BAT A (CT): Eulàlia Amorós
 • Tutora 1r BAT B (SH): Carolina Fernández
 • Tutora 2n BAT A (CT): Esther Pagès
 • Tutora 2n BAT B (SH): Montse Juanola
  • Coordinació Batxillerat: Montse Juanola

CICLE FORMATIU

 • Tutora 1r CFGM Activitats Comercials: Àngles Caja
 • Tutora 2n CFGM Activitats Comercials: Anna Perich
  • Coordinació CFGM: Carles Genover

DEPARTAMENTS

 • Cap de departament Català: Esther Pagès
 • Cap de departament Castellà: Montse Juanola
 • Cap de departament Llengües estrangeres (anglès i francès): Núria Clos
 • Cap de departament Matemàtiques: Adriana Sala
 • Cap de departament Ciències Naturals: Eulàlia Amorós
 • Cap de departament Ciències Socials: Estefania Serrainat
 • Cap de departament Tecnologia: Cinta Prats
 • Cap de departament Expressió (EF, VIP i música): Feli Serrano
 • Cap de departament Psicologia i Orientació: Sandra Grau

ALTRES CONTACTES:

 • Coordinació FP DUAL: Carles Genover
 • Riscos laborals: Cinta Prats
 • Coordinació informàtica: Marta Sendra
 • Biblioteca: Montse Juanola
 • Pla lector: Sílvia Serradell
 • Extraescolars: Adriana Sala
 • Erasmus: Cristina Mallol
 • Intercanvi: Elena de la Vara
 • Mediació: Lídia Canet
 • Webmaster: Jordi Montero