Projectes

Des de l’Institut de Vilafant participem en molts tipus de projectes, a tots els cursos de l’ESO, però sobretot a 2n i 3r ESO amb l’English Time, l’ERASMUS+ i l’Intercanvi.

Treballar per projectes implica treballar d’una manera diferent a les aules. Volem que els alumnes treballin autònomament, assumint responsabilitats del propi aprenentatge. A través del treball en equip, pretenem també treballar la presa de decisions, l’esperit crític i el compromís per tirar endavant un objectiu comú.

La major part del treball es fa en el centre en horari lectiu, però de vegades implica tenir disponibilitat per trobar-se amb el grup i poder acabar alguna de les activitats o fer algun tipus de sortida o viatge.

Us animem a que faciliteu que els vostres fills/es comparteixen amb vosaltres el seus projectes!!

“Sempre que ensenyem quelcom a un nen, li estem impedint que ho descobreixi per ell mateix.” Jean Piaget (Suïssa, 1896-1980)