ERASMUS+

Des del curs 2016-17, l’Institut de Vilafant forma part dels projectes bianuals dins el Programa Erasmus Plus de la Unió Europea (establerts el 1987). A partir de la reforma de l’any 2014, l’Erasmus+ té un nou format, que combina tots els plans actuals de la UE en matèria d’educació, formació, joventut i esport. Es centra en l’aprenentatge formal i informal més enllà de les fronteres de la UE amb una clara vocació d’internacionalització, obrint-se a tercers països amb l’objectiu de millorar les capacitats educatives i formadores de les persones (estudiants, professorat i altres professionals de l’educació).

L’objectiu dels nostres projectes dins aquest marc va sobretot encaminat a millorar la metodologia emprada a les aules, treballant per projectes i basant l’aprenentatge en problemes reals. Incidint alhora en el treball transversal de les matèries i l’obertura a noves maneres d’aprendre. Hem iniciat aquest procés d’innovació en les nostres formes d’ensenyar i aprendre, aplicant aquesta transformació a les matèries de Socials, Matemàtiques i Anglès (llengua vehicular a l’hora de compartir les nostres experiències amb els altres centres participants d’origen molt divers).

Al llarg d’aquests anys, després de diverses reflexions a l’aula sobre temes com la innovació, l’emprenedoria, etc. emmarcats dins el treball emocionalment efectiu, els alumnes han recollit informació, realitzat tasques d’observació del seu entorn més immediat, i han acabat realitzant projectes treballant de forma col·laborativa per millorar alguna cosa en l’àmbit local i deixar la seva empremta. Per tant, una qüestió clau és establir contacte directe amb entitats locals, tant institucions com organismes associatius i altres col·lectius d’àmbits diversos que treballen per a la comunitat.

El procés de treball està essent molt enriquidor tant per al professorat com per als alumnes, que es mostren oberts i motivats davant la possibilitat d’aplicar els seus coneixements i les seves habilitats a l’hora de plantejar i resoldre qüestions que els toquen de molt a prop.

Per posar en context el nostre projecte dins el Programa Erasmus +, al llarg del seu desenvolupament, alumnes i professors han compartit les seves experiències en diverses ocasions amb els membres participants dels altres països. Alguns d’ells han viatjat a altres centres educatius per presentar l’evolució del seu treball i conèixer, en primera persona, els models educatius de cada país, els seus processos d’aplicació de les diferents metodologies, la transformació de les mateixes i els resultats que n’obtenen. Els grups d’alumnes viatgers han estat els encarregats de transmetre el que s’està fent a les nostres aules i traslladar, a la resta d’alumnes, tot el que han après i compartit durant els dies de les trobades.