Estudis

A l’espai d’oferta formativa, s’inclou la informació específica per a cadascuna de les etapes o cicles educatius que ofereix el centre:

1 ESO
 • 3 línies 1 ESO (4 grups A, B, C i D)
 • Optatives: Francès i Consolidació
 • Cultura i valors ètics en català
 • Treball de síntesi: Projecte “Menja’t un Vlfant”
2 ESO
 • 3 línies 2 ESO (4 grups A, B, C i D)
 • Optatives: Francès, STEM i Consolidació
 • Cultura i valors ètics en castellà
 • English Time: Anglès, Matemàtiques i Socials (3h seguides en anglès un mateix dia)
 • Treball de síntesi: Projecte “Joves talents”
3 ESO
 • 3 línies 3 ESO (4 grups A, B, C i D) + Aula Oberta + UEC
 • Optatives: Francès, Cultura Clàssica, STEM i Emprenedoria
 • Cultura i valors ètics en anglès
 • Intercanvi en anglès
 • Servei comunitari: Banc aliments, Marxa Marató, Banc de sang, …
 • Treball de síntesi: Projecte “Dalí the influencer”
4 ESO
 • 3 línies 4 ESO (4 grups A, B, C i D) + Aula Oberta + UEC + Projecte Singular (PS)
 • Optatives: 3 franges: OP1 (FIQ, Llatí i Economia), OP2 (Biologia, Tecnologia i Música) i OP3 (Francès, Informàtica i VIP)
 • Cultura cientificotecnològica (Proves Cb) + Projecte de recerca
 • Treball de síntesi: Projecte “VLFNT, el 4t sidral”

Batxillerat

 • 2 línies: 2 grups a 1r BAT i 2 grups a 2n BAT (A cientificotecnològic i B social-humanístic)
 • Matèries de modalitat
 • Treball de Recerca (TdR)
 • Orientació + PAU

CFGM: Activitats Comercials (FP DUAL)

 • 1 línia: 1 grup a 1r CF i 1 grup a 2n CF
 • Pràctiques a empreses (FCT)
 • FP DUAL