Tràmits

SOL.LICITUD I RECOLLIDA DE TÍTOLS:

  • SOL·LICITUD
    – L’alumne/a, una vegada hagi finalitzat els seus estudis, ha de passar per l’Administració del centre per omplir i presentar la sol·licitud. A l’Administració us facilitarem la sol·licitud del títol i un imprès per anar a pagar les taxes del títol. El cost del títol depèn dels estudis cursats. Un cop pagades les taxes i presentada la documentació necessària, us donarem un resguard del títol, vàlid com a tal fins que rebeu el títol oficial.
    – Documentació que cal presentar: Original i fotocòpia del DNI
  • RECOLLIDA
    Quan el títol arribi a l’institut, us enviarem una carta per informar-vos que ja podeu venir a recollir-lo. Aleshores, heu d’adreçar-vos a l’Administració del centre. És imprescindible presentar el resguard del títol i el DNI.
    En cas que no pugui venir la persona interessada, es pot autoritzar a algú altre per venir a recollir-lo. En aquest cas, caldrà portar l’imprès d’autorització signat i l’original i fotocòpia del DNI de la persona interessada i d’aquella que vingui a fer el tràmit.

Sol.licitud de títol acadèmic